START

        


PROJEKTUJEMY PAMIÄ„TKI Z POLSKI

Klasa IV w ramach zajęć projektowych języka angielskiego zaprojektowała odzieżowe pamiątki z Polski.

Celem zajęć byÅ‚o pobudzenie do twórczego myÅ›lenia. Przy okazji uczniowie poznali nazwy wszystkich krajów sÄ…siadujacych z PolskÄ… w jÄ™zyku angielskim, a także porozmawiali o kulturze i dziedzictwie Polski.

 

 
« poprzedni artykuÅ‚   nastÄ™pny artykuÅ‚ »

 
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodÄ™.  
Prosimy ciebie, sÅ‚onko  
o piÄ™knÄ… pogodÄ™. 
 
 
 
 
 

Gościmy