START

        


SZKOLNY KONKURS "KOLĘDA, KOLĘDA..."

22 grudnia 2017 roku odbyÅ‚ siÄ™ w naszej szkole konkurs kolÄ™dowania dla uczniów klasy I i klasy III.

Każdy uczeÅ„ miaÅ‚ za zadanie przygotować dowolnie przez siebie wybranÄ… kolÄ™dÄ™ i zaprezentować jÄ… przed koleżankami i kolegami. Wszyscy uczniowie piÄ™knie zaÅ›piewali wybrane przez siebie kolÄ™dy, a tym samym podtrzymali wspaniaÅ‚y Å›wiÄ…teczny nastrój, który w tym dniu już od samego rana panowaÅ‚ w naszej szkole. Jury po naradzie postanowiÅ‚o wyróżnić wszystkich uczniów biorÄ…cych udziaÅ‚ w konkursie. Dzieci otrzymaÅ‚y dyplomy i drobne upominki.

 

 

 
« poprzedni artykuÅ‚   nastÄ™pny artykuÅ‚ »

 
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodÄ™.  
Prosimy ciebie, sÅ‚onko  
o piÄ™knÄ… pogodÄ™. 
 
 
 
 
 

Gościmy