START arrow Innowacje pedagogiczne w klasie III arrow ZADANIA

        


ZADANIA

Uczniowie klasy III w ramach innowacji pedagogicznej „W krainie matematyki i przyrody” rozwiÄ…zywali matematyczne zadania niestandardowe.

Zadania  miaÅ‚y na celu: rozbudzenie zainteresowaÅ„ matematycznych, rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia oraz wzmocnienie odpornoÅ›ci emocjonalnej w sytuacjach trudnych wymagajÄ…cych wysiÅ‚ku umysÅ‚owego. Uczniowie mimo wielu zadaÅ„ do rozwiÄ…zania poradzili sobie wspaniale.

 
« poprzedni artykuÅ‚   nastÄ™pny artykuÅ‚ »

 
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodÄ™.  
Prosimy ciebie, sÅ‚onko  
o piÄ™knÄ… pogodÄ™.