START arrow Nauczyciele

        


Nauczyciele

mgr Renata Suchorzewska - dyrektor szkoÅ‚y, nauczanie zintegrowane, terapia pedagogiczna, pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i wÅ‚Ä…czajÄ…cej

mgr Ewa Stasiak -  nauczanie zintegrowane

mgr Emilia Biela - język polski, nauczanie zintegrowane

Maria Goździk - wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Gąsiorek - nauczanie zintegrowane, plastyka

mgr Danuta Walczak - historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia techniczne

mgr Dorota Ratajczyk - matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Natalia Jankowska - język angielski

mgr Iwona Nowak - Nawrocka - biologia, chemia

mgr Renata Nowacka - Ziętek - język niemiecki, geografia

mgr Dariusz Majewski - fizyka

mgr Bogumił Walerian - wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Cieślak - religia, muzyka

 

 
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodÄ™.  
Prosimy ciebie, sÅ‚onko  
o piÄ™knÄ… pogodÄ™.