START arrow Historia szkoły

        


Historia

 

*1830 r. - 1931 r.- założenie wsi Masanów i wybudowanie parterowej szkoły przez rząd pruski,

*1891 r. - powstanie nowej piętrowej szkoły, istniejącej do dnia dzisiejszego,

*1914 r.- 1919 r. - zawieszenie działalności placówki (I wojna światowa),

*1919 r. - wznowienie organizacji szkoły,

*1939 r. – 1941 r. - zamknięcie placówki przez hitlerowców,

*1941 r. - 1945 r.

- nauczanie osiedlonych w Masanowie dzieci Niemców,

- przeznaczenie części pomieszczeń szkolnych na kwatery dla żołnierzy niemieckich,

*1945 r. - 1949 r.

- funkcję kierownika szkoły pełniła Maria Kurnatowska,

- odremontowanie budynku przez mieszkańców Masanowa,

- wznowienie działalności szkoły,

*1949 r. - 1972 r. 

- funkcję kierownika szkoły pełnił Sylwester Stodolski,

- zorganizowanie w budynku szkolnym Szkoły dla Pracujących,

*1972 r. - 1991 r.

- funkcję dyrektora pełniła Halina Stodolska,

- zorganizowanie pierwszego w gminie oddziału przedszkolnego,

- duża aktywność ZHP,

*1985 r. - 1991r. - budowa salki dydaktycznej (obecna sala gimnastyczna),

*1991 r. - 1997r.

- funkcję dyrektora pełnił mgr Wojciech Kubiak,

- przeprowadzenie remontów: wymiana okien, postawienie betonowego płotu,

*1997r. – 2012r.

- funkcję dyrektora pełni mgr Urszula Twardowska,

- zaadaptowanie mieszkania służbowego nauczycieli na sale lekcyjne,

- wykonanie toalet i szatni wewnątrz budynku,

- zaadaptowanie salki dydaktycznej na salę gimnastyczną,

- wymiana dachu na budynku szkoły,

- powstanie placu zabaw na boisku szkolnym,

- utworzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Od września 2012 r. funkcję dyrektora pełni mgr Renata Suchorzewska.

 

 
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodę.  
Prosimy ciebie, słonko  
o piękną pogodę.